Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: IZOBRAŽEVANJE: PREG – VPOGLED V PODATKE O NEPREMIČNINAH ZA REGISTRIRANE UPORABNIKE IN UPORABA APLIKACIJE E-GP
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Obvezno izobraževanje geodetov – IZS, prostori IZS, Jarška cesta 10 b, Ljubljana, 20. Marec, 3. April in 8. Maj 2017
DATUM: 3. april 2017
KLJUČNE BESEDE: vpogledovalnik, zemljiški kataster, parecela, kataster stavb, register nepremičnin,stavba, del stavbe, register prostorskih enot, potrdila, lastnik, geodetske točke
POVZETEK:

V letu 2016 je Geodetska uprava Republike Slovenije grafični del pregledovalnika PREG. Poleg spremembe »zunanjega izgleda« grafičnega pregledovalnika je bila izvedena tudi vsebinska nadgradnja. Preko grafičnega dela pregledovalnika je možen dostop do dodatnih slojev podatkov, v katere do sedaj vpogled ni bil mogoč. Ravno tako je Geodetska uprava v lanskem letu omogočila dostop do aplikacija e-Geodetski podatki (e-GP), s katero je omogočen prenos vseh brezplačnih podatkov Geodetske uprave Republike Slovenije. V okviru predavanj bo prikazana uporaba aplikacij PREG in e-GP ter vsebina novih slojev podatkov in sicer: • Grafični pregledovalnik PREG – kaj je novega?
• Dostop do podatkov zemljiškega katastra.
• Dostop do podatkov katastra stavb in registra nepremičnin.
• Dostop do ostalih geodetskih podatkov.
• Potrdila in izpisi.
• Dostop do podatkov preko aplikacije e-GP.


URL OBJAVE:
COBISS:
DATOTEKE:
NASLOV: ČLANEK: POVEZAVA MED ZEMLJIŠKIM KATASTROM, KATASTROM STAVB IN ZEMLJIŠKO KNJIGO
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Pravosodni bilten, strokovni priročnik za sodnike, državne tožilce, državne pravobranilce ter druge funkcionarje in zaposlene v pravosodnih organih z več desetletno tradicijo, letnik XXXVIII (2017) št. 1, april 2017, stran: 273-282.
DATUM: 3. april 2017
KLJUČNE BESEDE: parcela, stavba, del stavbe, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, javne nepremičninske evidence
POVZETEK:

Za pravilno razlago podatkov o nepremičninah pa je potreben nekoliko širši pogled, in sicer tako po podatkih, ki se vodijo v zemljiškem katastru in katastru stavb, kot tudi po podatkih, ki se vodijo v drugih evidencah, vendar je njihovo poznavanje nujno za razumevanje vpisov tako v zemljiški knjigi kot v zemljiškem katastru in katastru stavb. Poznati je treba javne nepremičninske evidence in podatke, ki se vodijo v njih.
Članek vsbuje naslednja poglavja:

  • Uvod;
  • Javne nepremičninske evidence;
  • Temeljne javne nepreničninske evidence;
  • Prevzemanje podatkov med temeljnimi javnimi nepremičninskimi evidencami;
  • Sklep.

URL OBJAVE:
COBISS: 1845217
DATOTEKE: