Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: GEODESY IN SLOVENIA…
AVTORJI: Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT: General assembly of CLGE (Council of European Geodetic Surveyors), Strasbourgh, 2008
DATUM: 19. september 2008
KLJUČNE BESEDE: Slovene association of Surveyors, Surveying and mapping authority of Republik of Slovenia, Geodetic institute of Slovenia, faculty for civil engineering and geodesy, Slovene chamber of engineers, geodetic interrest association of geodetic companies, real estate data, cadastre, building cadastre, land register
POVZETEK:

Matjaž Grilc je imel predstavitveno predavanje o Sloveniji in slovenski geodeziji na generalni skupščini CLGE, na kateri je Slovenija postala polnopravni član evropske družine geodetov. Predavanje je obsegalo osnovno predstavitev Slovenije, oris organiziranosti v slovenski geodeziji, oris izobraževalnega sistema in študija geodezije v Sloveniji in pregled stanja nepremičninskih podatkov in evidenc v Sloveniji.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/23
COBISS:
DATOTEKE:
PPT prezentacija
       
NASLOV: OSNOVE NEPREMIČNINSKIH EVIDENC - ZEMLJIŠKI KATASTER IN KATASTER STAVB
AVTORJI: Matjaž Grilc
OBJAVA / PROJEKT:

Izobraževanje za pridobitev licence nepremičninskega posrednika, ABC nepremičnine in informacijska borza nepremičnin 2008 – 2009 (4 ponovitve)
 

DATUM: 18. april 2008
KLJUČNE BESEDE: evidentiranje nepremičnin, zemljiški kataster, kataster stavb, zemljiška knjiga, geoinformacijska infrastruktura, prostorski podatki, nepremičninski podatki, nepremičninski posredniki, stvarno pravno urejanje nepremičnin
POVZETEK:

Predavanje je bilo del rednega izobraževanja za pridobitev licence nepremičninskega posrednika. Obravnava osnove nepremičninskih evidenc s poudarkom na zemljiškem katastru, katastru stavb in zemljiški knjigi. Predavanje v drugem delu posebej obravnava nesoglasja, ki se pojavljajo v zemljiškem katastru, jih razloži, pojasni vzroke in nauči kako takšne »zgodovinske« anomalije pravilno interpretirati. Predavanje je doživelo 4 ponovitve.

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/22
COBISS:
DATOTEKE:
Članek
        PPT prezentacija