Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: THE SETUP OF BUILDING CADASTRE IN SLOVENIA
AVTORJI: Matjaž Grilc, Ema Pogorelčnik, Mihaela Triglav, mag. Borut Pegan - Žvokelj
OBJAVA / PROJEKT:

Simpozij ISPRS Commission VI, Zagreb, 2003

DATUM: 17. oktober 2003
KLJUČNE BESEDE: cadastre, building cadastre, geodetic registers
POVZETEK:

The concepts and objectives of the project “Setup of Building Cadastre – Registry Data” in Slovenia are presented. This project, partly funded by the World Bank, is ordered by the Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia (SMA) and will be finished at the beginning of 2004. The results will be used for many purposes, among those it will also present the groundwork for real estate taxation. The building cadastre is composed out of registry and cadastral data. Registry data are acquired from different public databases and fieldwork. For the basis the photogrammetric acquisition of building is used, then every building is linked to land cadastre and different data about owners and type of residence is presented per building. In the article the quality and completeness control of registry data is discussed too. 

URL OBJAVE: http://www.digidata.si/projekti/39
COBISS:
DATOTEKE:
Članek
        PPT prezentacija
       
NASLOV: VZPOSTAVITEV KATASTRA STAVB – REGISTRSKI PODATKI
AVTORJI: Matjaž Grilc, Ema Pogorelčnik, Mihaela Triglav, mag. Borut Pegan - Žvokelj
OBJAVA / PROJEKT: Geodetski vestnik, 2003, letnik 47, številka 3
DATUM: 2. september 2003
KLJUČNE BESEDE: kataster, kataster stavb, registrski podatki, LREST
POVZETEK:

V prispevku opisani projekt je del nacionalnega projekta Posodobitev evidentiranja nepremičnin. Vzpostavitev katastra stavb in s tem povezane aktivnosti potekajo preko različnih projektov že nekaj let. Rezultati teh projektov so nam dali solidno osnovo za nadgradnjo – sistemsko nastavitev katastra stavb na nivoju registrskih podatkov. Geodetska uprava Republike Slovenije kot naročnik tega velikega projekta bo v letu 2004, t.j. po končanju projekta, pridobila bazo katastra stavb za celotno območje Slovenije. To bo osnova za nadgradnjo in uporabo v različnih aplikacijah oz. pomoč različnim uporabnikom pri nastavitvi registrov oz. drugih podatkovnih baz. Projekt izvaja konzorcij slovenskih in tujih izvajalcev. Osnova za nastavitev so zajeti fotogrametrični obrisi stavb, ki so prostorsko geolocirani. Tem obrisom stavb, ki nosijo osnovne podatke o povezavi s parcelo in naslovom,bomo dodelili iz različnih, javno dostopnih evidenc še ostale podatke o stavbi, ki bodo stavbo primerno opisali. Uporabili smo naslednje evidence: zemljiški kataster, register prostorskih enot, centralni register prebivalstva, poslovni register Slovenije, podatke nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, podatke upravnikov večstanovanjskih stavb, agregatne podatke statistike, podatke obratnih katastrov za vodovod in kanalizacijo in še nekatere druge, lokalno pridobljene podatke. Projekt je zanimiv tako z vsebinskega in organizacijskega vidika kot tudi z vidika izvajanja kontrole kakovosti, zato bo predstavljena vloga vseh sodelujočih v projektu – Geodetske uprave RS, Geodetskega inštituta Slovenije in izvajalcev projekta.

URL OBJAVE: http://www.geodetski-vestnik.com/47/3/gv47-3_193-214.pdf
COBISS:
DATOTEKE:
Članek v Geodetskem vestniku