Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Projekti


NASLOV: ČLANEK: POVEZAVA MED ZEMLJIŠKIM KATASTROM, KATASTROM STAVB IN ZEMLJIŠKO KNJIGO
AVTORJI: mag. Marijana Vugrin
OBJAVA / PROJEKT: Pravosodni bilten, strokovni priročnik za sodnike, državne tožilce, državne pravobranilce ter druge funkcionarje in zaposlene v pravosodnih organih z več desetletno tradicijo, letnik XXXVIII (2017) št. 1, april 2017, stran: 273-282.
DATUM: 3. april 2017
KLJUČNE BESEDE: parcela, stavba, del stavbe, zemljiška knjiga, zemljiški kataster, kataster stavb, javne nepremičninske evidence
POVZETEK:

Za pravilno razlago podatkov o nepremičninah pa je potreben nekoliko širši pogled, in sicer tako po podatkih, ki se vodijo v zemljiškem katastru in katastru stavb, kot tudi po podatkih, ki se vodijo v drugih evidencah, vendar je njihovo poznavanje nujno za razumevanje vpisov tako v zemljiški knjigi kot v zemljiškem katastru in katastru stavb. Poznati je treba javne nepremičninske evidence in podatke, ki se vodijo v njih.
Članek vsbuje naslednja poglavja:

  • Uvod;
  • Javne nepremičninske evidence;
  • Temeljne javne nepreničninske evidence;
  • Prevzemanje podatkov med temeljnimi javnimi nepremičninskimi evidencami;
  • Sklep.

URL OBJAVE:
COBISS: 1845217
DATOTEKE: