Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Novice
15
03
2016
Predstavniki geodetskih organizacij, zbornic in združenj, ki so člani Evropskega združenja pooblaščenih geodetov (CLGE), so sinoči v Bruslju ob evropskem dnevu geodetov podpisali pomemben dokument – kodeks poklicnih kvalifikacij za pooblaščene geodete (Code of professional qualification). Med podpisniki je Slovenijo zastopala Inženirska zbornica Slovenije (IZS) oziroma predstavnik matične sekcije geodetov g. Matjaž Grilc.
22
02
2016

Zveza geodetov Slovenije in Celjsko geodetsko društvo ob evropskem dnevu geodetov in geoinformatikov vabita na 44. geodetski dan. Strokovni posvet na temo »ZemljoVid za dobro odločanje« bo 4. marca 2016 v kongresnem centru Thermane v Laškem.
V našem podjetju se tega posveta že tradicionalno udeležujemo vsi zaposleni. 

Več informacij: http://cgd.si/sl-SI/4477/geodetski-dan

04
08
2015
V petek 31. julija je Geodetska uprava nadgradila pregledovalnik za registrirane uporabnike – PREG module. Podatki, ki jih lahko pridobimo v zavihku REN so usklajeni z Uredbo o spremembi Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin (Ur.l. RS, št 41/2014) in izrazoslovje s Pravilnikom o vpisih v kataster stavb (Ur.l. RS, št 73/2012, 87/2014).
24
07
2015
15. julija smo končali projekt Pisarna podpore za urejanje podatkov o nepremičninah za potrebe NUSZ. Mestna občina Kranj se je odločila, da bo upoštevala priporočila Ministrstva za finance in bo kot osnovo za odmero dajatve uporabila podatke registra nepremičnin. Ker je to pomenilo bistveno spremembo osnove za odmero pri posameznih zavezancih, se je Mestna občina Kranj odločila, da izvede razgrnitev podatkov in posredovala zavezancem po pošti informativni izračun višine dajatve z vsemi podatki, ki vplivajo na izračun. Za odpravo morebitnih napak, razlago podatkov in izračuna ter za pomoč zavezancem je za mesec dni tudi ustanovila pisarno podpore.
12
06
2015
V 23. številki Pravne prakse je objavljen članek naše sodelavke Marijane z naslovom Posebnosti pri evidentiranju stavb in pripadajočih zemljišč.