Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Novice
29
03
2012
Našo kolegico Marijano VUGRIN je izr. prof. dr. Albin Rakar povabil, da naj za študente Krajinske arhitekture na 2. stopnji, pripravi vabljeno predavanje na temo Zemljiška politika - funkcionalna zemljišča in javno dobro.
Predavanje je bilo na zadovoljstvo študentov uspešno izvedeno.

Power point prezentacija predavanja se nahaja na naslednjem spletnem naslovu:
http://www.digidata.si/projekti/62


19
03
2012
V Žurnalu 24 je bilo objavljeno zanimivo razmišljanje o obstoječem "davku" na nepremičnine, ki se izkazuje v obliki nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) in uvedbi novega DAVKA NA NEPREMIČNINE. Dodatni komentar Janeza Zalaznika na to temo preberite na naši facebook strani.
O pravičnosti obstoječega sistema se z Janezom Zalaznikom popolnoma strinjamo....
12
03
2012
Ekskluzivno za družbo PETROL d.d., smo v njihovih prostorih izvedli izobraževanje:
Novosti na področju nepremičnin: E-ZEMLJIŠKA KNJIGA, BONITETE IN DEJANSKA RABA

Izobraževanje je vodila naša sodelavka mag. Marijana VUGRIN.

Izobraževanja se je udeležilo 10 sodelavcev družbe Petrol, ki delujejo v pravni službi, službi za splošne zadeve in službi za investicije.
Udeleženci so bili zelo zadovoljni z slišanim, po koncu pa se je razvila živahna strokovna debata.
07
03
2012
Praznovanje obletnice rojstva Gerardusa Mercatorja in 1. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov je za nami. Soglasno mnenje vseh udeležencev je: BILO JE LEPO IN USPEŠNO !

V želji, da geodezijo prikažemo našim uporabnikom na drugačen način, smo uspeli. Pokroviteljstvo predsednika Tűrka je še en dokaz več zato.

Da pa ne bo ostalo samo pri lepih spominih, nam ostaja posnet film o geodeziji z naslovom "od Mercatorja do Galilea".

29
02
2012
Geodeti, pod okriljem Zveze geodetov Slovenije in v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo, Inženirsko zbornico Slovenije, Gospodarskim interesnim združenjem geodetskih izvajalcev, Geodetsko upravo RS in Geodetskim inštitutom,
 
organiziramo dogodek ob
 
1. evropskem dnevu geodetov in geoinformatikov in 500. obletnici rojstva Gerardusa Mercatorja
 
Prireditve bodo potekale dne 5. marca 2012.