Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Novice
02
07
2012
Geodetska uprava je poslala v medresorsko usklajevanje predlog Zakona o državnem geodetskem referenčnem sistemu. Spremni dopis in besedilo zakona sta v priponki te novice.
15
06
2012
Spremembe lastništva, dejanske rabe dela stavbe, neto tlorisne površine in uporabne površne lahko izvajate samo še z obiskom geodetske uprave ali s papirnimi obrazci za spremembo podatkov REN, ki so objavljeni na internetni strani http://e-prostor.gov.si/index.php?id=601&no_cache=1&tx_simpltabs_pi1[tab]=865#tabs, ki jih posredujete po pošti na katerokoli geodetsko pisarno (http://www.gu.gov.si/si/gu_vstopnastran/uradneure0/).
08
05
2012
MOŽNOST VKNJIŽBE SLUŽNOSTI NA STAVBNI PRAVICI
26
04
2012
Novica govori o stvarnopravnem učinku objave zapisnika o rubežu v Uradnem listu RS.
Navedena so dejstva, ki niso splošno poznana in izhajajo iz odločbe Ustavnega sodišča.
13
04
2012
Izpis izvedene pravice

V zemljiški knjigi obstaja izpis 03-003 Redni izpis izvedene pravice/pravnega dejstva. Izpis ni smiseln, kadar se pravica ali pravno dejstvo veže samo na eno parcelo ali en del stavbe, saj je izpis izvedene pravice ali pravnega dejstva razviden že z izpiska za parcelo ali del stavbe. V kolikor se pravica ali pravno dejstvo veže na več parcel ali delov stavb, pa v izpisu izvedene pravice dobimo podatke o vseh nepremičninah na katere se veže pravica.
Podatek je dobrodošel predvsem pri preverjanju hipotek, parcel, ki pripadajo zaščiteni kmetiji...
Poleg tega je lahko to tudi pripomoček pri preveritvi možnosti združevanja parcel.