Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Novice
20
08
2012
Vlada RS je na zadnji seji obravnavala predlog Zakona o nepremičninskih evidencah in ga s sklepom poslala v medresorsko usklajevanje in presojo v Službo vlade za zakonodajo (SVZ). Bistvo predloga zakona je v prenosu pristojnosti nad Zemljiško knjigo, iz Vrhovnega sodišča RS na Geodetsko upravo RS.
Predlog zakona se nahaja v pripeti datoteki.
 
13
08
2012
Aplikacija e-ZK opravila je bila v četrtek 9. avgusta nadgrajena.  Nadgradnje lahko razdelimo v tri sklope in sicer:
- uvedba novih postopkov,
- sprememba pogojev za izvajanje že obstoječih postopkov in
- spremembe na ZK izpiskih.

13
08
2012
Z današnjim dnem je DURS začel z izvajanji postopkov po ZUJF. Če ste med 939 lastniki, katerih vrednost nepremičnin presega 1.000.000,00 eurov , boste danes ali pa jutri prejeli Poziv za predložitev dokazov v postopku odmere davka na nepremično premoženje večje vrednosti.
30
07
2012
Vnos podatkov v register nepremičnin (REN) ob izdelavi elaborata za vpis stavbe v kataster stavb ali spremembi podatkov katastra stavb.
23
07
2012
V Državnem zboru je bil na 17. izredni seji dne 20.7.2012 po skrajšanem postopku že v drugo potrjen Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-D).