Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Novice
24
01
2014
Geodetska uprava bo obvestila s podatki o nepremičninah z informativnim izračunom davka na nepremičnine posredovala lastnikom nepremičnin in davčnim zavezancem do sredine februarja 2014.
20
01
2014
Podatki, ki so osnova za izračun davka na nepremičnine, se lahko urejajo do 31.marca 2014. Geodetska uprava bo ponovila informativne izračune v obdobju od 1. do 15. aprila 2014. Obdelani in urejeni podatki bodo 15. aprila 2014 posredovani Davčni upravi.
01
01
2014
Zakon o davku na nepremičnine je začel veljati 1. januarja 2014. Z uvedbo davka na nepremičnine so prenehali veljati: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek od premoženja, pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, začasni davek na nepremično premoženje večje vrednosti.
16
08
2013
Geodetska uprava Republike Slovenije je v medresorsko usklajevanje posredovala predlog Uredbe o določitvi indeksov vrednosti nepremičnin.
19
07
2013
Podjetje Digi Data za Mestno občino Kranj vodi Pisarno podpore za informacije o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ).