Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Novice
19
04
2017
45. GEODETSKI DAN z naslovom Izmerjena dežela: 200 let katastra na Slovenskem bo potekal v torek, 23. maja, in sredo, 24. maja 2017,na Brdu pri Kranju.

Slavnostna akademija s koncertom Orkestra Slovenske vojske, posvečena 200-letnici sprejetja pravne podlage za začetek sistematične katastrske izmere slovenskih dežel ter počastitvi 6. evropskega dneva geodetov in geoinformatikov, bo v torek, 23. maja 2017, s pričetkom ob 18.00. Strokovni posvet z naslovom Izmerjena dežela: 200 let katastra na Slovenskem bo v sredo, 24. maja 2017.
Znani so tudi avtorji in naslovi predavanj, ki bodo predstavljeni v okviru strokovnega posveta.
Predavanja so združena v tri programske sklope in se bodo zaključila z okroglo mizo z naslovom: Vizija geodetske stroke ob 200-letnici začetka katastra.
I. sklop predavanj:
dr. Joc Triglav (Geodetska uprava RS) :
200 let razvoja katastra na Slovenskem
 
Gerda Schennach (FIG in Bundesamt für Euch- und Vermessungswesen, Avstrija):
Kataster 4.0 – prihaja po 200 letih popotovanja
 
Miodrag Roić (Geodetski fakultet, Zagreb, Hrvaška):
Obnova grafičnega katastra z novo izmero (na Hrvaškem)
 
Dominik Mesner (Vermessung Schubert ZT GmbH, St. Pölten, Avstrija):
Avstrijske izkušnje v katastru z vidika pooblaščenega geodeta

 
II. sklop predavanj:
mag. Ema Pogorelčnik in mag. Edvard Mivšek:
e-Prostor: Informacijska prenova nepremičninskih evidenc

dr. Marjan Čeh, Franc Ravnihar,  Helena Žnidaršič,  Barbara Trobec in dr. Anka Lisec:  
e-Prostor: Izboljšave položajne kakovosti podatkov zemljiškega katastra

Jurij Mlinar in Luka Ivanič:
e-Prostor: Prostorski informacijski sistem in nova prostorska zakonodaja

Sandi Berk, dr. Joc Triglav, Žarko Komadina, mag. Katja Oven, dr. Anka Lisec, dr. Marjan Čeh, in dr. Bojan Stopar:
Vsedržavni model transformacije podatkov zemljiškega katastra iz D48/GK v D96/TM

Nina Bogataj in mag. Marijana Vugrin:
Ena nepremičnina, dva skrbnika, tri temeljne evidence


III. sklop predavanj:
dr. Nikolaj Šarlah, dr. Branko Mušič, dr. Tomaž Podobnikar in dr. Tomaž Ambrožič :
Uporaba alternativnih metod evidentiranja podzemne gospodarske infrastrukture: georadarska metoda

Jernej Tekavec, dr. Miran Ferlan in dr. Anka Lisec:
Izzivi na področju razvoja večnamenskega 3D-katastra nepremičnin v Sloveniji

dr. Oskar Sterle, Sandi Berk, Klemen Medved, Žare Komadina, mag. Jurij Režek, Niko Fabiani in dr. Bojan Stopar:
Razvoj omrežja SIGNAL za potrebe evidentiranja nepremičnin

Janez Urh, Stane Cerar in Helena Žnidaršič:
Projekt nove izmere v katastrski občini Kot, naselje Modrič

Andrej Mesner, Miloš Pegan, Miha Muck, Bujar Fetai in Goce Gruevski:
Modernizacija sistemov zemljiške administracije v regiji


Datoteke: