Kjer so nepremičnine tam smo tudi mi
 
Naših 20 let
je šele začetek
Naših prvih 20 let je šele začetek, oziroma postaja na poti, ki smo jo začrtali v strategiji poslovanja družbe Digi data. Postati želimo vodilna družba na področju urejanja nepremičnin, svetovanja in povezovanja različnih strok na področju upravljanja z nepremičninami in prostorom. Domišljamo si, da s svojim bogatim znanjem in izkušnjami lahko razširimo meje klasičnega dojemanja geodezije na vsa mejna področja, ki za svoje delovanje potrebujejo nepremičninske evidence. Klasično geodetsko storitev želimo razširiti na področje prava, urbane ekonomike, urejanja prostora, graditve....

Digidata 20 let Povezovanje in sinergija, ne ekskluzivnost in samozadostnost...

Izkušnje in mladost se prepletajo v družbi Digi data, ki je veliko mladim študentom bila prvi stik s prakso. Mnogi so danes uspeli, kar je še dodatna potrditev pravilnega delovanja v preteklih 20 letih. Delujemo v vseh združenjih in organizacijah v geodeziji - v Zvezi geodetov Slovenije, GIZ-u geodetskih izvajalcev, Matični sekciji geodetov, Geodetskem vestniku... . Vse naštete institucije nosijo pečat sodelavcev Digi date, ki s takšnim delovanjem širijo svoja obzorja in umeščajo družbo Digi data v "geodetski" prostor.

Tudi zato je teh 20 let šele začetek ...